Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise

BİNBİRKİLİSE-1 NOLU BAZİLİKA 

Köyün girişimle yer alan Binbirkilise yapılarının en büyüğü bir numaralı bazilikadır Adından anlaşıldığı gibi bazilika planda, kesme taşlan inşa edilmiş olan yapının nartheksine (kiliselerde giriş bolümü) ortada yassı bir sütunun ayırdığıçift kemerli bir kapıdan geçilir. Nartheks üç bölümlüdür Yanlardaki iki bölümü kapalı mekanlar halindedir Esas mekan üç nete (şahın) ayrılmıştır Ketleri her bir dizide dokuzar adet olmak üzere yassı kısa sütunlar ayırmaktadır. Ona nef büyük, diğer iki netten yüksek beşik tonoz örtülüdür. Orta nefın doğu ucunda atnalı kavis halinde dışarı taşan apsisi (kiliselerde mihrap kısmı) yarım kubbe örtülüdür Yapının sağ neti ve sütun dizisi tamamen yıkılmış, sol nefın üstünüÖrten beşik tonoz örtüsü ise halen ayaktadır Yapı ilk kez 500 yılında inşa edilmiş. Arap istilasında harap olduktan sonra 900 yıllarında tamir edilmiştir Bu tamir esnasında bazı destek duvarları ve günümüzde pek görülemeyen siyah zeminli, kırmızı bordürlü yeşil ve kahverengi freskolar yapılmıştır