Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tescilli Kültür ve Tabiat varlıkları

 

KARAMANDAKİ TESCİLLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI SAYISI :

Arkeolojik Sit  Alanları Sayısı

Kentsel Sit Alanları Sayısı

Dini ve Kültürel Varlıklar

Askeri Yapılar

Sivil Mimari Örnekleri

Toplam Kültür Varlıkları Sayısı

89

6

260

4

105

      454