Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-44 Nolu Kompleks Manastır

BİNBİRKİLİSE-44 NOLU KOMPLEKS MANASTIR

ye çıkan eski yolun köye girişinde, doğu tarafta, doğu yönünde uzanan bir manzume halindedir Kopleksin geniş giriş cephesi muntazam kesme taşla yapılmıştır Girişin sol tarafında iikdörtgen planlı bir ek bina vardır Bu A olarak adlandırılan yapı büyük ve masif bir kitle halindedir Günümüzde sadece alı taş dizileri ile cephesindeki kapı durmaktadır 44 no.lu kompleksle olan ilişkisi kesin değildir.

Kompleksin girişinin sağında ise 20m* kadar uzunluğunda içinde hiçbir bölme olmayan, beşik tonozu enine atılmış sadece iki kemer ile desteklenmiş ince uzun bir yapı uzanmaktadır Bu D olarak adlandırılan yapının ambar olabileceği ileri sürülmektedir

C olarak adlandırılan kilise üzeri beşik tonozla örtülü olan geniş bir narthekse sahiptir Bu kilise serbest haç planı ile Yunanhaçı planı arasında değişik bir tertibe sahiptir İçi tama yakın toprak dolu haldedir