Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise- 6 ve 9 Nolu Yapılar

BİNBİRKİLİSE-6 VE 9 NOLU YAPILAR

Madenşehir Köyünün yaklaşık . kuzeyinde, Gözdağının eteğinde bugün yıkık halde olan 6 numaralı bazilika ile 9 numaralı yonca planlı küçük bir şapel ve günümüzde fonksiyonları tam olarak anlaşılamayan bazı yapıların temel izleri bulunmaktadır

Büyük kilise (6 no) Binbirkilise yapılarının genel özelliklerine sahip bir yapıdır Yanında mekanları olan nartheksi ve her dizide yedişer sütunu olan iki dizi ile ayrılmışüç nefı vardır Apsisi atnalışeklinde dışarı taşmaktadır. Bu yapı Binbirkilise geleneğinden farklı olarak üçüz kemerli girişli olarak yapılmıştır Bazı bölümlerinde kaba yontulmuş taşlar ve moloz taşlar kullanılmıştır Bazı sıva kalıntılarıüzerinde fresko izleri bulunmaktadır Günümüzde büyük ölçüde yıkık durumdadır

Bazilikanın yakınında bulunan yonca planlışapel (9 no) özenli işçilikle kesme taşlan yapılmıştır Bu gün tamamen yıkılmış olan bu yapı; yarım yuvarlak çıkıntılar halinde üç yönde dışarı taşan üç yonca yaprağının ortasındaki kare mekan bir kule şeklinde yükseliyordu. Bir pandandif gibi üçgen biçiminde yontulmuş köşe taşları ile geçişi sağlanan kubbe, taşların konsantirik diziler halinde sıralanması ile meydana getirilmiştir