Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-8 Nolu Yapı-Martyron

BİNBİRKİLİSE-8 NOLU YAPI-MARTYRON

yün içinde. Mausoleumun az ilerisinde evvelce çok temiz bir taş işçiliğine sahip bu gün sadece temel kalıntıları kalmış olan bir bina vardır Bu vaktiyle Laborde'un sağlam bir halde gördüğü, 1875 de Davis'in etraflıca anlattığı ve Ranısay'ın kitabında kısmen ayakta olarak tasvir edilen haç biçimindeki binadır Gerek planı, gerek üst yapısı bakımından önemli bir eser olan bu haçvari sekizgen yapı belki bir Martyriondur ve sanat tarihinin bu çeşit yapıları arasında önemli bir örnektir Mevcut kalıntılardan çok itinalı, muntazam kesme taş duvar tekniği kendisini gösterir Kapı dikmeleri henüz yerlerindedir. Yapıda bir tanesi apsis çıkıntısı olmak üzere dört kolu eşit serbest haç biçimindeki dön kollu bir şemanın ortasına sekizgen bir orta mekan kaynaştırılmış idi. Bu sekizgen orta kitle altta keskin köşelerde, yukarıda cephelerinde açılmış pencereleri ile bir kule gibi yükseliyor, haçın kolları ise sadece daha alçak çıkıntılar halinde kalıyordu* Laborde'un gravürlerinin yardımı ile binanın üstünün içerden kubbe, dışarıdan ise bir sivri külahla örtülü tahmin olunabilir