Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise- Mausoleum-Mezar Odası

BİNBİRKİLİSE-MAUSOLEUM-MEZAR ODASI

yün içinde, Uzunkuyu yolunun halısında, evlerin arasında muntazam büyük taşlardan yapılmış olan bir mezar binası görülür Buraya köylüler darphane adını vermiştir* Sadece örtüsü ile üst diziden birkaç taş eksiktir İçinde 2,80 m. \ 3,35 m. ölçülerinde mezar odası olan bu Mausoleuınun üzerinde önceden piramit biçiminde birkargir örtü bulunduğu tahmin edilmektedir 4- 5. yüzyıla tarihlendirilir