Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-31 Nolu Bazilika

BİNBİRKİLİSE-31 NOLU BAZİLİKA

nümüzde köye çıkan yolun doğusunda bulunan tepenin güneyindeki doğal bir terasta 31 numaralı bazilika yer almaktadır Girişi bodur ve yassı bir sütunla ayrılan alnalı ikiz kemerlidir. Ortadaki parenin üstündeki ortak kemer taşının dış yüzüne kabartma olarak bir Malla haçı işlenmiştir. Uç bölümlü nartheksi tonoz Örtülüdür Soldaki bölüm sadece bir kemerle ayrılmış, sağdaki ise ulak bir pencere ile narthekse açılan kapalı mekan halindedir Esas mekan her bir dizide dörder yassı sütun ile üç nel'e ayrılmıştır Sağ dizi tamamen yıkılmış, sol dizi ayakladır. Yuvarlak planlı apsisi ikiz pencerelidir Son derece itinalı yapılmıştır. Apsisin dış cephesinde bulunan bir taşüzerindeki yazıtta: "Burada Gcor...ükthos yatmakladır" yazısı vardır.