Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-7 Nolu Yapı-Eksedra

BİNBİRKİLİSE-7 NOLU YAPI-EKSEDRA

yün kuzeyinde, yerleşmelerin sonunda, tarlalar içinde. Uzunkuyu Yolunun kenarında köylülerin ağzı açık diye adlandırdıkları exedra (yarım yuvarlak girinti) bulunmakladır. Kesme taşlarla, temiz ve özenli bir işçilikle apsis şeklinde inşa edilmiş olan yapının kilit taşında ve yandaki tonozun ortasında birer haç işlenmiştir 4-5. yüzyıllara tarihlendirilir. Madenşelıir yapılarının en iyi durumda olanıdır.

Exedranın karşısında (batı) çoğu bölümleri yıkılmış, altında iki kemer, üst katında dört kemerli bir galerisi olan bazilikanın narheksi bulunmaktadır Bu iki yapının yakınında büyük bir sarnıç yer almaktadır