Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-32 Nolu Bazilika

BİNBİRKİLİSE-32 NOLU BAZİLİKA

yün içerisine giden yolun kenarında 32 numaralı bazilika bulunmakladır. Nartheksi üç bölümlü bazilikanın cephesinde üç kapı ve nartheksin iki yanında dışarı taşkın birer oda vardır. Nartheks bölümlerinden sağdaki kapalı bir mekan halindedir. Soldaki sadece bir kemerle ayrılmıştır. Nartheksinüslünde eskiden bir kat bulunmakladır Ana mekan iki sıra destek ile üç nefe ayrılmıştır. Bu desteklerin her bir dizide ilk üçünün yassı payeler olmasına karşılık, bema kısmındaki sağlı sollu bir çift destek kare kesitli örme payedir. Esas nefın ucundaki üç pencereli apsis yarım yuvarlak çıkıntı halinde dışa taşmakladır Bazilikanın doğu kısmında da dışarıdan iki mekan bitiştirilmiştir. Bunlardan sağdaki küçük bir apsise sahip, bazilika ile irtibatlı bir şapeldir. Soldaki kapalı mekan ise aşırı tahrip olmuştur. Kilise yakınlarında bazı mezar kitabeleri tespit edilmiştir. Kilisenin güneybatı köşesinde yer alan bir taşüzerinde soldan itibaren alfabe sırasında Yunan harfleri ile işaretlenmiş güneş saati Müzeye kaldırılmıştır.