Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-5 Nolu Kilise

BİNBİRKİLİSE-5 NOLU KİLİSE

Köyün içinde, güneyde evlerin arasında kalmış olan bu kilise de bir bazilikadır. I908 de narheksli ve her bir dizide payeli iki sıra ile ayrılmışüç netli bazilikanın, pencereli apsisi ve kismen buradaki yanın kubbesi, sağ paye dizisi ve bunların kemerleri ile sağlam bir halde idi. Hatta sağ taraftaki yan neflin tonozunun bazı kalıntıları dahi görülebiliyordu. Bilhassa apsis cephesi, pencereleri ile itinalı bir taş işçiliğine sahipti. Sol taraftaki sütun dizisi mevcut olmakla beraber. üzerindeki kemerler daha o vakit yıkılmıştı. Bu gün bu bazilika çok harap durumdadır. Sadece sağdaki paye dizisi durmaktadır. Sol diziden hiç iz kalmamıştır. Apsis toprak seviyesine kadar indirildiğinden yalnız temeli belli olmaktadır. Nartheksten bazı bölümler görülebilmektedir.