Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Değle Öreni

DEĞLE ÖRENİ


Madenşehirin 4 km batısında Yassıtepe (Üçkuyu) Köyü bu köyün ile 3 km. batısında Değle Mahallesi yer almaktadır.

y içerisine çıkan yolun solunda bulunan hafif meyilli tepenin güney yamaçlarında, doğu batı yününde teraslar ve sokaklar halinde düzenlenmiş alanda Bizans Devri konut mimarisi ile karşılaşılmaktadır. Konutlar dini yapılara göre daha basit ve özensiz yapılmışlardır. 2 3 odalı olanları vardır.

ye çıkan yolun sağında bulunan tepenin güneyindeki doğal bir terasta 31 numaralı bazilika, tepenin üzerinde Bizans Devrine ait kaya mezarları, mezar kapakları ile tepenin doğu yamaçlarında piramidal örtülü, kesme taşla inşa edilmiş oda mezarlar bulunmaktadır

Tepeden kuzeye doğru inildiğinde İbrahim Karah'nın evi yakınlarında Bizans Devrinden öncesine tarihlenen bir sunak bulunmaktadır. Sunak Bizans Devrinde kaya mezarına dönüştürülmüştür. Bu büyük kaya bloğunun doğu yüzünde bir kabartma sahne bulunmaktadır. Önde bir figür sot eliyle bir tas tutmakta sağ eliyle tohum saçmaktadır* Arkasında iki hayvanla çili süren bir başka figür bulunmaktadır, figürler ve hayvanlar profilden işlenmiştin

Bu mezarın doğusunda doğuya doğru uzanan 44 numaralı büyük bir manastır grubu, köyün içerisine giden yolun kenarında 32 numaralı bazilika, bu yapının yakınında köyün ortasında büyük bir bina grubu. Değlenin doğusundaki tepenin üzerinde Madenşehir yönüne hakim bir noktada 33 numaralı bazilikanın da içinde bulunduğu değişik binalardan meydana gelen bir kompleks vardır

Örenyerinin en kuzey ucunda kayadan oyulmuş bir mezar odası ile bu bölge yapılarından farklı olarak inşasında tuğla da kullanılmış olan 35 numaralı yapı, tam kilisenin önünde kayadan oyulmuş koltuk şeklinde iki olumu yeri bulunmaktadır. Bu yapı ile Örenyeri arasında dikdörtgen planlı, iki katlı ve iki bölümlü bir Bizans konutu vardır.