Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-10 Nolu Kilise

BİNBİRKİLİSE-10 NOLU KİLİSE

Madenşehir Köyünden Üçkuyu Köyüne giden yolun kenarında YukarıÖren olarak adlandırılan eski bir Türk köyü kalımdan olan örenin içerisinde 10. 15. ve 16 numaralı kiliseler bulunmaktadır. Bunlardan 10 numaralı kilise Binbirkilise mimarisinde yuvarlak planlı binaların temsilcisidir. Yapı 14 kenarlı, dışarı tasan yarım yuvarlak apsislidir. İçerde örme 4 paye ile sağda ve solda 4 yassı sütun oval bir şekilde dizilmektedir. Özenli bir taş işçiliği gösterir. Bu gün apsis ile giriş cephesindeki bir duvar parçası kalmış, diğer bölümleri temel seviyesinde yıkılmıştır.