Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Binbir Kilise-35 Nolu Kilise

BİNBİRKİLİSE-35 NOLU KİLİSE

Örenyerinin en kuzey ucunda kayadan oyulmuş bir mezar odası ile bu bölge yapılarından farklı olarak inşasında tuğla da kullanılmış olan 35 numaralı yapı bulunmakladır Bu yapı ortada kubbesi olan kapalı Yunan Haçı planlı küçük bir kilisedir Kapı lentosunda kabartma bir lıaç vardır Etrafı bir duvarla çevrelenmiştir.

Tam kilisenin önünde kayadan oyulmuş koltuk şeklinde üç oturma yeri bulunmaktadır. Bu oturma grubunun Hitillerden kalma bir sunak olabileceği iddia edilmektedir.